onsdag den 22. november 2017

Glæde over fremgang til Socialdemokratiet og SF - Nyt Holbæk fik ringe valgresultat


JEG OPSTILLEDE TIL KV17 FOR AT SIKRE ET
POLITISK SYSTEMSKIFTE I HOLBÆK KOMMUNE 

Det lykkedes og socialdemokratiet fik et flot valg og SF ser ud til at komme i byrådet
Så den overordnede politiske målsætning blev indfriet :-)
Holbæk kommune er ikke en længere en Venstrestyret kommune.


TILLYKKE TIL DE NYE BYRÅDSKANDIDATER I HOLBÆK KOMMUNE

Og til landets yngste borgmester Christina K. Hansen fra Socialdemokratiet :-)


DET BLEV EN DÅRLIGT VALG FOR NYT HOLBÆK

Med ialt 60 stemmer må det siges at være ikke tilfredsstillende.

TAK TIL ALLE DER STEMTE PÅ NYT HOLBÆK

Jeres stemmer er vandret til det politiske parti i valgforbundet der er tættest på et mandat i byrådet - SF. De øvrige valgsamarbejdspartnere var: Enhedslisten, Retsforbundet og Alternativet.

Enhedslisten fastholder deres 2 mandater, Alternativet kom desværre ikke ind.

KONKLUSIONEN FOR NYT HOLBÆK ER AT..


Det er stort set umuligt for en enkeltperson og opstillet at få en plads i byrådet.
Jeg udtaler mig på baggrund af erfaring da det nu er 3 gange jeg prøver.
Der skal en større organisation og et bagland til - samt flere opstillede kandidater + midler.


FOKUS PÅ UDSATTE BORGERGRUPPER MÅSKE FORFEJLET

Da en stor andel af "udsatte borgergrupper" ikke stemmer til kommunalvalg: Omkring 25-29% har IKKE stemt på landsplan. Mange borgere på kontanthjælp o.l deltager heller ikke til vælgermøderne, så det er en udfordring at få målgruppen italesat.

mandag den 20. november 2017

Nyt Holbæk siger tak til støtter og runder valgkampen af..

JEG VIL GERNE SIGE TAK TIL ALLE


 • Der var med til at være stillere for Nyt Holbæk og på den måde var med til at sikre min opstilling som byrådskandidat for Nyt Holbæk - Liste Y
 • Til vælgersekretariatet i Holbæk kommune for god service og forståelse for humor
 • Alle der har deltaget i vælgermøderne og været med til at få arrangeret de mange vælgermøder i Holbæk kommune
 • Alle der har givet en gratis like eller kommentar på Facebook til Nyt Holbæk
 • Alle der har bidraget med at kommentere og debattere på Facebook-siden "Politik i Holbæk kommune"
 • Min fantastiske kone der har været en unik støtte, rådgiver og praktisk hjælper:
  Uden din støtte var det aldrig gået ;-)
 • Dem der stemmer på Nyt Holbæk - Liste Y til kommunalvalget 2017 i Holbæk 
 • De borgere der har givet et opmuntrende ord med på vejen til mig/Nyt Holbæk
 • Alle de politikere jeg har mødt under valgkampen - det er altid godt at møde mennesket bag det politiske
 • Til de unge fra Stenhus Gymnasium - politisk samling for deres video
 • Til det tværpolitiske valgkoordinationsgruppe for at indse at alle opstillede skal have lov at være med til vælgerarrangementerne - det handler om demokrati


DET BLEV TIL 100 INDLÆG PÅ DENNE BLOG
Og et hav af opslag på Nyt Holbæk's Facebook-side - på Facebooksiden "Politik i Holbæk kommune" og Twitter samt videoer på YouTube
Målt på aktivitetsniveauet har Nyt Holbæk slået en del af de gamle store politiske partier..."Det kan have sine fordele at være lille og kvik"..

"TAK TIL JER ALLE FRA NYTHOLBÆK - LISTE Y"

Valget er nu dit - tag det :-)
En stemme på Nyt Holbæk er 1 stemme for en ny borgmester og 1 nyt Byråd i Holbæk kommune


Glemmer du - så husker jeg: Kommunale brølere i byrådsperioden 2013-2017 Holbæk

DET SKETE I BYRÅDSPERIODEN 2013-2017 I HOLBÆK KOMMUNE
Nyt Holbæk - Fri og uafhængig af partipolitik og økonomiske interesser

Der er mange lokalpolitikere der lige nu har travlt med at have fokus på at vi skal "blive bedre til at fortælle de gode historier om Holbæk":

 - De fleste af dem har et politisk ansvar for den situation de har bragt Holbæk kommune og borgerne i...

HUSK DETTE TIL KOMMUNALVALGET 2017 I HOLBÆK KOMMUNE


 • - "Flyt eller mist din boligstøtte" (2014) Arbejdsmarkedschef i Holbæk kommune udmelder til borgere at de kan (citat) "Flytte eller miste deres boligstøtte" - Klart ulovligt !
 • - 48 % fejlafgørelser sociale sager (2016) dokumentation findes på denne blog - tal fra Ankestyrelsen 2016
 • - 50 % fejlafgørelser Børnehandicapområdet (2016) dokumentation findes på denne blog - tal fra Ankestyrelsen 2016
 • - Gyldent håndtryk til den tidligere kommunaldirektør (landets dyreste på tidspunktet - fik job i KL og derefter i Kalundborg hvor Venstreborgmesteren er formand for ....KL)
  TV2 har udregnet at det svarede til 19 SSH-stillinger han fik for det rene ingenting !
  (J.f medier og TV2 for kortlægningen af gyldne håndtryk i landets kommuner)
 • - En forvaltning der har regneproblemer (148 mill. Kr forkert og med "god timeing" lige efter at sportsbyen blev vedtaget)
 • - At der er personer der går igen og igen og.. i diverse fonde og bestyrelser
  J.f. min kortlægning af magtens netværk i Holbæk kommune
 • - At der var råd til at det meste af byrådet tog på rejse til Kina (Enhedslisten blev hjemme)
  "Hvad kostede det skatteyderne i Holbæk kommune og hvordan kommer det studiebesøg borgerne til gode" ? "Kunne de ikke have taget en kugleramme med hjem til forvaltningen der jo har "regneproblemer" ?
 • - At der er sket et fald i ressourcerne til ældreområdet på 30.3% fra år 2007-2017 i Holbæk kommune (dokumentation over ældreudgifter 2007-2017 landets kommuner TV2)
 • At Holbæk kommune og politikere syntes at det er helt okay systematisk at tilsidesættelse afgørelser fra Ankestyrelsen og dermed sætte borgernes retssikkerhed ud af spillet
 • - At der åbenbart kun er 1 advokat og 1 arkitekt i Holbæk kommune (og de går igen og igen og..) J.f min kortlægning af magtens netværk i Holbæk kommune
 • - At der blev opsagt omkring 300 medarbejdere i Holbæk kommune (j.f. TV2 Øst)
 • - At der har været en kommunal kontrolgruppe der var "ude af kontrol" (j.f.artikler om den kommunale kontrolgruppe i Information)
 • - At der mangler uddannede socialrådgivere i Holbæk kommune
  (sagsbehandlere er ikke nødvendigvis uddannede socialrådgivere) J.f det store antal fejlafgørelser i Holbæk kommune
 • - At da skulle ansættes en ny turistchef i Holbæk kommune ud af 70 ansøgere - da faldt valget på en person som alle i ansættelsesudvalget kendte i forvejen fra HE - Holbæk erhvervsforum. (j.f. pressemeddelelse fra Holbæk kommune). Alle i ansættelsesudvalget kendte den "nye" turistchef fra Holbæk Erhvervsforum der står for VisitHolbæk.
 • - At ungdomspolitikken i Holbæk kommune ikke er opdateret siden år 2012 selvom der findes et ungdomsbyråd i Holbæk kommune. j.f. den kommunale hjemmeside - hvis du kan finde den ;-)
 • - At den kommunale hjemmeside er meget svær at navigere rundt i for borgerne fordi søgefunktionen ikke er opsat ordentligt - ingen informationer om aktivering (j.f. dokumentation i videoer - Nyt Holbæk)
 • - At der i Holbæk kommune er en af landets højeste klassekvotienter (j.f. Kommuneportalen fra Mandag Morgen - link er tidligere opslået i Facebook-gruppen "Politik i Holbæk kommune")
 • - At der blev givet kontante tilskud til koncerter i Holbæk by. j.f. aktindsigt Rockbæk
 • - At der i bestyrelsen for Skvulp sidder personer der ikke bor Holbæk.
 • - At Holbæk blev landets fattigste kommune (efterår 2017)
 • - At en række vigtige områder helt mangler på den kommunale hjemmeside (eller er ret umulige at finde..) J.f. videodokumentation fra Nyt Holbæk
 • - At Holbæk kommunes ungdomspolitik ikke er opdateret siden år 2012 
 • - At der år 2013-2016 blev givet over 25 millioner kroner i tilskud til Holbæk teater. Jf. teateraftale Holbæk kommune/Holbæk teater - aktindsigt
 • - At det er en lille elite i Holbæk kommune der sidder på rigtige mange poster og er gode til at ansætte hinanden j.f. kortlægning af magtens netværk i Holbæk kommune
FORTSÆT SELV LISTEN
Og husk det når du skal træffe DIT valg d.21/11 til kommunalvalget i Holbæk kommune.

Video fra Politisk samling Stenhus gymnasium - Byrådskandidat Frank Skibby Jensen

TAK TIL DE UNGE PÅ STENHUS GYMNASIUM - FRA POLITISK SAMLING

For at optage videoer med spidskandidaterne til kommunalvalget 2017 i Holbæk kommune.

Stem på en SSH-er til kommunalvalget i Holbæk kommune Nov.2017

Hvis du vil stemme på en byrådskandidat der har erfaringer indenfor SOSU-området så stem på Frank Skibby Jensen fra Nyt Holbæk - Liste Y

UDDANNET SSH-ER MED ERFARINGER INDENFOR ÆLDREOMRÅDET


Stem på en byrådskandidat der har erfaringer indenfor ældreområdet. Jeg sagde op i år 2010 fordi jeg ikke var tilfreds med den vision som en leder dengang udmeldte (citat): "Vi skal overholde loven" - det mente jeg IKKE var en vision. En vision kunne være: "Vi vil være blandt de 10 bedste ældreboliger på landsplan indenfor de kommende 4 år målt på borgernes tilfredshed". Jeg har arbejdet 2 år som SSH på Elisabeth-centret i Holbæk kommune og var elev på Stenhus i Holbæk.Det er også min holdning at der skal arbejdes med ligestillingen indenfor ældreområdet:
- Flere mandlige ansatte og i det hele taget bedre forhold for de ansatte og borgerne.De faglige organisationer skal inddrages mere og det skal være tilladt for ansatte at bruge deres grundlovsikrede ytringsfrihed.

FLERE MIDLER TIL ÆLDREOMRÅDET